ارتباط با ریاست واحد

مخاطبین ارجمند

 جهت ارتباط مستقیم با ریاست محترم و انتقال نقطه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات سازنده با ایمیل های ذیل ارتباط حاصل فرمایید:

ایمیل انتقادات و پیشنهادات:     

ertebat@kiau.ac.ir

ایمیل ویژه ایده های درآمد زایی و طرح های خلاقانه اقتصادی :

eideh@kiau.ac.ir

شماره تماس : داخلی  2201 و 2202