ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: بهروز میرزا
رشته تحصیلی: شیمی آلی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: دانشیار

آقای دکتر بهروز میرزا، دانشیار، دکتری تخصصی شیمی آلی، همکاری خود را از سال ۱۳۷۲ با دانشگاه آزاد اسلامی آغاز نمودند.

مسئولیت های اخیر:

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال ۹۳

رئیس هیات امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان البرز از سال ۹۳

نایب رئیس کمسیون تخصصی فرهنگی تربیتی و اجتماعی هیات ممیزه مرکزی استان البرز

رئیس کمیته منتخب واحد کرج

آدرس پست الکترونیک b_mirza@azad.ac.ir

مشاهده رزومه فارسی

مشاهده رزومه انگلیسی