تاریخچه حوزه ریاست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1363 با تلاش شبانه‌روزی مسئولان، استادان و کارکنان دلسوز خود و بدون کمک مالی از جانب نهادهای دولتی، تنها با تکیه بر شهریه‌های دانشجویان تأسیس شد و کار خود را با 7 رشته‌تحصیلی و استفاده از 25 مدرس حق‌التدریسی و 500 دانشجو در باغی که اینک (آموزشکده سما خواهران می‌باشد) آغازکرد.

در حال حاضر جناب آقای دکتر بهروز میرزا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشند که از مرداد 1393 مسئولیت  این واحد دانشگاهی را بعهده دارند.

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر رامین حاجی خانی، دکتری فیزیولوژی، (1393 _1381)

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر میرمحمدعلی نژاد هاشمی،دکترای تخصصی هیدروژئولوژی از امریکا، ( 1374 _1381 )

                                           

 

 

 

 

 

شادروان آقای محمد پیراینده، از ابتدای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1363 _ 1374