اعضای هیات امناء استان البرز

رئیس هیات امناء : 

محمد مهدی طهرانچی ،  استاد،  دکتری تخصصی    

 

 

 

 

 

 

رئیس دبیرخانه هیات امناء استان البرز:     

محمدرضا عسکری ، مربی،  دکتری  

رزومه

 

 

 

 

 

دبیر هیات امناء :  

محمدحسن برهانی فر، استادیار،  دکتری تخصصی قرآن و حدیث   

رزومه

 

 

 

 

 

عضو :  

حجت الاسلام حسینی همدانی             

رزومه

 

 

 

 

 

عضو :  

حجت الاسلام داود خوش باور ، استادیار، دکتری تخصصی فلسفه و کلام اسلامی    

رزومه

 

 

 

 

عضو:  

دکتر حسین خالق پرست، فوق لیسانس،  فقه و مبانی اسلامی   

رزومه

 

 

 

 

 

عضو:  

دکتر رمضان جهانیان، دانشیار،  دکتری تخصصی مدیریت آموزشی   

رزومه

 

 

 

 

 


 عضو :  

دکتر حسن شوندی،  استادیار،  دکتری تخصصی ادبیات عرب  

رزومه

 

 

 

 

 

عضو :  

محمدجواد کولیوند،  مربی، فوق لیسانس مدیریت صنعتی   

 

 

 

 

 

عضو :

دکتر عزیزالله شهبازی ، دکتری تخصصی  

 

 

عضو :

 عبدالرحیم نوه ابراهیم ، استاد، دکتری تخصصی مدیریت    

 

عضو :

حمید درفشی، دکتری تخصصی پزشکی چشم 

 

عضو :

محمدرضا رحیمی پور ،  استاد،  دکتری تخصصی مواد و انرژی   

 

عضو:

رضا جمال پور، مربی، فوق لیسانس عمران       

 

عضو :

اصغر عربیان، دکتری تخصصی الهیات